Our Key Principles
BENEFIT

Benefit is the primary goal of our company. How can we provide more benefit? Benefit is our focus and what we spend ALL OUR energy on. This gives us a competitive advantage and ability to maximize your return on investment.

SYSTEM PERSPECTIVE

New cooling system with better technology can lower energy consumption and with heat exchange the calculation may look good, however… New air handling system with more efficient heat exchange and better control system can decrease the need for both heating and cooling, but…
Improving the air ducts may mean we need half the energy to deliver the same amount of air so… Everything is related, and to maximize benefit requires a System Perspective.

We are not an air conditioning company, nor do we sell cooling equipment or control systems.  Instead we partner with other companies to provide these products. This allows us to act independently, with a focus on benefit and always with your best interest in mind. We have a System Perspective and will work with you to define limits and goals.

LONG-TERM RELATIONSHIPS

Returning customers is the ultimate sign of our success in delivering on our commitments and fulfilling our promises.

We maintain a high credibility by taking the “sell” out of our budget and spend our energy on the BENEFIT. We know that is where the results are, both for you and us.

How We Work

What we do and how

We work with existing commercial properties. Our completed projects include grocery stores, shopping centers, office buildings, warehouses, logistics centers and clean rooms. 

The focus on our “BENEFIT” key concept allows us to improve the financials of projects by changing the way projects are managed.

Our responsibility does not end when the project is implemented. Instead, we stay engaged and track results years after implementation to ensure that goals are met and benefit is maximized. This allows us to be personally engaged, earn pride and allow us to be passionate about our work year after year.

Projects cannot afford sub-optimal, expensive purchasing processes and parties who pull in different directions. You have to agree on the goals, rely on each other and earn continued trust.

Through our project methodology, we estimate that we on average reduce project costs by 20% and achieve an overall 15% energy efficiency improvement, sometimes much higher…

Ögärdesvägen / Klövern

Beskrivning

2013 fick vi i uppdrag av KLÖVERN att ta ett helhetsgrepp på energiförbrukningen i en fastighet som man nyss förvärvat. Gammal kylmaskin och mycket driftstörningar . Efter en förstudie med beräkningar och en gemensamt framarbetad arbetsplan skred vi till verket…

 • Omprojektering/avlastning/ombyggnation av kanalsystem för luft.
 • 2 Nya aggregat
 • Nya (även för aggregat-tillverkaren) driftsvillkor anpassade efter fukthalt/internlaster och sommar/höst/vinter/vår driftsfall.
 • Injustering av både ventilation och radkretsar.
 • Pumpar dimensionering byte.
 • Genomgång av rumsregulatorer
 • Ny kylmaskin som övergår i värmepumpsfunktion vintertid (driftsvillkor)
 • Uppföljning av drift i 2 år!

Fakta

Beställare: Klövern Göteborg
Byggstart: 2014
Slutbesiktning: 2015
Uppföljning: Kalibrering, Optimering t.o.m dec 2017
Investering: 3,6 MSEK
Energigaranti: JA   (35% förbrukningsminskning från ref.år 2014)
Energibesparing: per 2017-01-01 = 68%
   
Download PDF
ICA Uddevalla / Kungsleden

Beskrivning

Uppdrag: att uppgradera ventilationen för maximalt 500 TSEK.  I övrigt inga krav.

Vårt motförslag var att vi inte gör arbetet med mindre än 750 TSEK. Som motprestation kan vi garantera en energibesparing om 100 MWh/år samt ett förslag på hur hyresgästen fick finansiera merkostnaden på 250 TSEK genom en tidsbegränsad ökad hyra om 10 TSEK/månad i 2,5 år eftersom energinotan åkte ner med samma belopp.  Här är resultatet efter 2,5 år:

KUNGSLEDEN:

 • Äger nu en anläggning för 750 TSEK som man har betalt 500 för.
 • Permanent förbrukningsändring om 100 TSEK/år = värdeökning om 500-1000 TSEK

Hyresgästen:

 • 120 kWh/år  i minskade driftskostnader
 • Jämnare/bättre inneklimat utan driftstopp

CONSAT

 • Vi är självförverkligade…
 • Våra kunder ger oss nya uppdrag och fortsatt förtroende…
 • Vi växer med 10% per år…

Fakta

Beställare: Kungsleden Göteborg
Byggstart:  Sommaren 2014
Slutbesiktning:  Augusti 2014
Uppföljning:  2,5 år Klart 1 Feb. 2017
Investering:  750 TSEK
Energigaranti: JA! 260 MWh besp på 2,5 år
Energibesparing: per 2017-02-01 268 MWh
   
Download PDF
Alströmergymnasiet

“So far we exceed expectations by 26%”

Beskrivning

Vårt första uppdrag baserad på offentlig upphandling och formen “RESULTATORIENTERAD UPPHANDLING” (Se egen rubrik)

Krav :

 • Lös problemen i köket och serveringen
 • ABT 06
 • Garantera minst 150 MWh/år i energibesparing. besparingsgarantier utöver detta ger poäng…
 • [if !supportLists]·         [endif]Använd bara beprövade varumärken…

 Vi vann anbudet och genomförde entreprenaden under sommaren 2016. Efter bara ett halvår ligger vi en bra bit före prognos. Trots detta jobbar vi fortfarande aktivt med att öka besparingsmarginalen i projektet.

Fakta

Beställare: FABS Alingsås
Byggstart:  Maj 2016
Slutbesiktning: Sept 2016 
Uppföljning: Fram till Sept 2018 
Investering:  3,1 MSEK
Energigaranti: JA   (-590 MWh närmaste 2,5år)
Energibesparing: Prognos per 2017-01-01 – 625 MWh närmaste 2,5år
Download PDF
Kronobergsbadet / Specialfastigheter

Beskrivning

På Kronobergsbadet i Stockholm har installerats central värmeåtervinning i teknikrum (UC) där allt duschvatten, i separat avloppsstam, återvinns till framledningen till VV-beredning.

Q-Blue Multi-Verts

Central värmeåtervinning i teknikrum (UC) där allt duschvatten, i separat avloppsstam, återvinns till ett delflöde av framledningen till VV-beredning.

Download PDF
Trelleborgsbadhus / Trelleborgskommun

Beskrivning

På Kronobergsbadet i Stockholm har installerats central värmeåtervinning i teknikrum (UC) där allt duschvatten, i separat avloppsstam, återvinns till framledningen till VV-beredning.

Q-Blue Multi-Verts

Central värmeåtervinning i teknikrum (UC) där allt duschvatten, i separat avloppsstam, återvinns till ett delflöde av framledningen till VV-beredning.

Download PDF
Dragspelsgatan Frölunda / Bostadsbolaget

Beskrivning

På Kronobergsbadet i Stockholm har installerats central värmeåtervinning i teknikrum (UC) där allt duschvatten, i separat avloppsstam, återvinns till framledningen till VV-beredning.

Q-Blue Showersave® heat exchanger

Lokal direktåtervinning där gråvatten från dusch går igenom en enskild VVX-enhet på våningen under och värmer KV-på väg till duschen på våningen över.

Download PDF
This is How Our Heat Exchanger Works

Used water, which normally goes straight down the drain, is first directed through our heat exchanger and transmit heat to cold water on its way to be heated up.

 Showersave ® is a patented heat exchange solution with unique capabilities such as:

 1. Uses grey water containing hair, dead skin cells, and soap without losing efficiency over time or require maintenance.
 2. Deliver up to 65% heat transfer efficiency.
Showersave® Heat Exchanger
 1. Cold water on the way to shower is directed past Heat Exchanger (HE) one story below to be heated.
 2. Pre-heated water is led to cold water shower valve.
 3. Shower water is directed in separate drain to the HE in the story below and thereafter to the general drain.

Q-Blue Multi-Verts

 1. Cold water is directed to the warm water heater via the HE.
 2. Shower water is directed in separate drain to the HE and thereafter to the general drain.
 3. Bypass is installed at cold water flowing in. As flows through the HE can vary greatly and support all hot water use in the story, not only the showers, it is necessary to install a bypass next to the HE in case the cold water flow to the warm water heater generates a fall in the pressure in the HE. Bypass is opened based on signal from a pressure monitor in the HE.

Note: To reduce temperature loss during transport, it is suggested that the separate drain has an isolation of at least 5 mm.

Area of Use

Coming soon…

Upload Image...
Price and Profitability

Coming soon…

Upload Image...
Products

Q-Blue Showersave® Heat Exchanger

Local direct recycling – grey water from shower passes through separate HE unit in the floor beneath and heating cold water on it’s way to the shower on the floor above.

Q-Blue Multi-Verts

Central heat recycling in boiler room where all shower water, in a separate drain, is used to transmit heat to cold water on it’s way to the warm water heater.

Jan Bertil Johansson
Styrelseordförande Consat AB, CEO Consat SES AB

Telefon: 031 - 340 00 03

Ian Hostetter
Affärsutvecklingschef Consat SES

Telefon: 031 - 385 03 60

Lars Olof Lindeheden
Projektledare

Telefon: 031 - 340 00 13

FÖLJ OSS!

DELA MED DIG!